Мукософт за чисти бели дробове 600 мг 10 сашета Adipharm

9.29лв.

Описание

Мукософт е лекарствен продукт, който се прилага за втечняване и улесняване отхрачването на жилавите бронхиални секрети при остри и хронични заболявания на бронхите и белите дробове, като: остър и хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиектазии (трайно разширение на бронхите), свързани с повишено образуване и затруднено отделяне на бронхиалния секрет.

Ако след 4-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Не приемайте Mucosoft:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към ацетилцистеин или към някоя от останалите съставки на това лекарство;
 • ако страдате от пептична язва и ако състоянието Ви се е изострило;

Предупреждения и предпазни мерки

Обърнете специално внимание при употребата на това лекарство в следните случаи:

 • Пациентите, страдащи от бронхиална астма трябва внимателно да бъдат наблюдавани по време на терапията: ако се появи бронхоспазъм, лечението трябва да се преустанови незабавно;
 • Лекарството следва да се приема с внимание от лица в старческа възраст с респираторна недостатъчност;
 • Ако голямо количество секрети се втечни, особено при малки деца, и неподвижно болни пациенти, има вероятност от засмукване на секретите;
 • Ацетилцистеин не трябва да се приема от пациенти с намалена способност за отхрачване, освен ако по време на лечението им не бъде приложена аспирация.

Деца и юноши
Това лекарство не е подходящо за приложение при деца под 14 годиш на възраст, поради високото съдържание на активно вещество.

Други лекарства и Мукософт
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Продукти, потискащи кашлицата

 • При използване на лекарствения продукт в комбинация с противокашлични средства, може да се появи задържане на бронхиалния секрет в резултат потискането на кашличния рефлекс.
 • Продукти за лечение на бактериални инфекции (антибиотици). Пероралното приложение на антибиотици не трябва да съвпада с това на Мукософт. Препоръчва се интервал от поне 2 часа между приемите.
 • Нитроглицерин – Едновременното приложение на Мукософт с глицеролтринитрат (нитроглицерин) може да доведе до засилване на ефектите на нитроглицерина – разширяване на съдовете и потискане на тромбоцитната агрегация.

Мукософт с храни, напитки и алкохол
Консумацията на алкохол по време на приема на това лекарство, трябва да се избягва. Необходимо е да знаете, че едновременното приложение с алкохол повишава риска от увреждане на черния дроб.

Действието на ацетилцистеин се усилва при прием на по-големи количества течности.

Бременност, кърмене и фертнлитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на това лекарство.

Бременност

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство. Необходимо е специално внимание, ако Мукософт се приема по време на бременност или кърмене, тъй като няма достатъчно опит при употреба на продукта по време на тези периоди. Вашият лекар ще прецени дали е възможно да бъдете лекувани с това лекарство, ако сте бременна. Той ще оцени съотношението между ползата за Вас и рисковете за Вашето бебе.

Кърмене

Вашият лекар ще прецени дали е възможно да бъдете лекувани с това лекарство, ако кърмите.

Вие можете да прилагате Мукософт по време на бременност и кърмене, само ако Вашият лекар е преценил, че е абсолютно необходимо.

Шофиране и работа с машини
Няма данни за нарушаване на способността за концентрация и времето на реакция при шофиране или работа с машини, при прилагане на ацетилцистеин.

Възможни нежелани реакции

Нарушения на нервната система

 • Нечести: свръхчувствителност
  Много редки: анафилактичен шок, анафилактични/анафилактоидни реакции
  Нечести: главоболие

Нарушения на ухото и лабиринта

 • Нечести: шум в ухото

Сърдечни нарушения

 • Нечести: тахикардия

Съдови нарушения

 • Много редки: кръвотечение

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 • Редки: бронхоспазъм, затруднено дишане

Стомашно-чревни нарушения

 • Нечести: повръщане, диария, стоматити, коремна болка, гадене
 • Редки: нарушено храносмилане

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 • Нечести: уртикария, обрив, ангиоедем, сърбеж

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:

 • Нечести: треска
 • С неизвестна честота: оток на лицето Изследвания
 • Нечести: понижено артериално налягане