БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЗА КОРОНАВИРУС / COVID-19 КАСЕТА (ТАМПОН) * 1 REOPEN

9.98лв.

Сравни

Описание

Предназначение
Бързият тест за COVID-19 антигени reOpenTest представлява поточно имунологично изследване предназначено за откриване на нуклеокапсиден протеинов антиген от вируса SARS-CoV-2, който причинява COVID-19 в Назофарингеална/орофарингеална натривка, или слюнка от лица със симптоми, на възраст не по-малко от 2 години, за които има по оценка на медицински специалист, съществува съмнение, че са заболели от COVID- 19, както и на лица
с или без симптоми или по други епидемиологични причини, при съмнение за инфекция с COVID-19.
Лицата, за които бързият тест за COVID-19 антигени reOpenTest е положителен, трябва да потърсят консултация и помощ от своя лекар или друг медицински специалист, тъй като може да е необходимо провеждане на допълнителни изследвания и регистриране на положителния тест за целите на общественото здраве. Положителните резултати не означават задължително отсъствие на бактериална инфекция или едновременно инфектиране с други вируси. Лицата, за които тестът е отрицателен, но продължават да имат характерни за COVID-19 симптоми, като висока температура, кашлица и/или задух, може да имат инфекция от SARS- CoV-2 и трябва да потърсят консултация или помощ от своя лекар или друг медицински специалист. Всички резултати от тестовете следва да се съобщават на медицински специалисти и компетентните здравни власти в съответствие с местните, щатски и национални изисквания.
Бързият тест за COVID-19 антигени reOpenTest е предназначен за професионално използване или от професионално обучен потребител, за изследване на друго лице в извънлабораторна среда и по отношение на медицински специалисти – за изследване на друго лице в лаборатории, сертифицирани за извършване на тестове с умерена доили висока сложност, а също и за изследване на пациенти на мястото на провеждане на лечение.

Резюме
Новите коронавируси принадлежат на рода β. SARS-CoV-2, известен още, като COVID-19 представлява остро респираторно инфекциозно заболяване. Хората, по принцип, са податливи на разболяване. Към настоящия момент, пациентите, заразени с новия коронавирус са основният източник на инфекция; асимптоматичните инфектирани лица също могат да бъдат източник на инфекция. Въз основа на наличните данни от епидемиологичните проучвания, инкубационният период е 1 до 14 дни, най-често 3 до 7 дни. Основните прояви включват треска, умора и суха кашлица. В някои случаи се съобщава и за запушен нос, хрема, болки в гърлото, мускулни болки и диария.

Принцип на теста
Откриването на SARS-COV-2 се извършва на принципа имунохроматография по метода на двойния „сандвич“ с антитяло и колоидно злато за качествено установяване на наличието на антитела за SARS-COV-2 в човешка назална натривка, фарингеална натривка, храчка, течност от бронхоалвеоларна промивка и т.н., с две високо специфични и силно чувствителни моноклонални антитела за SARS-COV-2 N антиген, при което моноклонално антитяло I представлява улавящо антитяло, прикрепено към зоната за улавяне на нуклеокапсидната
мембрана, моноклонално антитяло II представлява маркирано с колоидно злато антитяло, напръскано върху свързващата подложка, а зоната за качествен контрол на Нуклеокапсидната мембрана – C – е покрита със заешко антимишо IgG антитяло.

Методът на двойния сандвич от антитела се използва в зоната за откриване, като реакцията антиген – антитяло се използва в зоната за качествен контрол, в комбинация с технология за имунохроматография а колоидно злато за откриване на SARS-COV-2 в човешкото тяло. По време на откриването, пробата се подлага на хроматография под капилярно въздействие. Ако изследваната проба съдържа SARS-COV-2, маркираното със злато моноклонално антитяло I за SARS-COV-2 N антиген се свързва със SARS-COV-2 и образува комплекс, при което се комбинира с античовешкото IgG антитяло фиксирано в линията за откриване в рамките на
хроматографския процес, което води до образуване на „сандвича“ “Злато-антитяло I-N антиген антитяло II”, така че в зоната за откриване се появява лилава черта (T); В противен случай, в зоната за откриване (T)не се появяват лилави черти. Независимо от това, дали в пробата има SARS-COV-2 антитяло, хроматографията на комплекса продължава до контролната зона (C), където се появява лилава черта при взаимодействие със заешкото антимишо IgG антитяло. Червено-лилавата черта, видима в контролната зона (C) се явява стандарт за проверка, дали хроматографският процес протича нормално и изпълнява функцията на вътрешен контрол за реактивите. Имайте предвид, че ако е приложимо, in-silico анализ спрямо налични референтни белтъчни вериги за различни щамове от целевия патоген е необходим, като част от оценката на кръстосаната реактивност (Раздел J).

Реактиви и материали, включени в комплекта
1 Тест-касета;
1 Епруветка с реактив / капачка с капкомер / Разтвор на реактив;
1 Назофаренгиален тампон;
1 Листовка.
Необходими материали, които не са включени в комплекта
Таймер
Предупреждения и предпазни мерки
Моля, прочетете внимателно ръководството, преди да използвате теста. Тестът трябва да се извършва при строго следване на указанията в комплекта за извършване на теста.
Продуктът е предназначен за еднократна употреба за инвитро диагностика, като задължително трябва да се използва само в срока на годност.
Не използвайте теста, ако опаковката от алуминиево фолио е повредена. Използвайте незабавно, след отваряне на опаковката от алуминиево фолио.
Температурата оказва съществено въздействие върху резултатите от теста. Трябва да се избягва висока температура на средата, в която се извършва теста. Тестов комплект, съхраняван при ниски температури трябва да бъде оставен да достигне стайна температура, преди отваряне, за да се предотврати поглъщането на влага.
Клиничните експлоатационни показатели са оценени със замразени проби, като действителните показатели при изпитване може да се различават при използване на пресни проби. Не използвайте многократно размразявани/замразявани проби. Препоръките за стабилност на пробите се основават на данните за стабилността от изследване за инфлуенца (грип) и експлоатационните показатели може да са различни при SARS-CoV-2.
Потребителите трябва да подложат на изпитване пробите, възможно най-скоро след вземането на пробата, но не по-късно от един час след това.
Съдържанието на този комплект следва да се използва за качествено откриване на Антигени на COVID-19, единствено от проби от назална натривка.
При вземане на пробите, използвайте тампона и разтвора за извличане на проба, включени в комплекта. Не смесвайте тест-касети и разтвори за извличане на проба от различни партиди.
При липса на черта в зоната за качествен контрол (C) и в зоната на теста (T), това показва грешка. Моля, повторете теста.
Устройството е оценено за използван единствено с човешки проби.
Експлоатационните показатели на този тест не са оценявани при пациенти без признаци и симптоми на респираторни инфекции и показателите могат да се различават при асимптоматични лица.
Прогнозните положителни и отрицателни стойности зависят до голяма степен от разпространението. Положителните резултати от теста е по-вероятно да показват фалшиво положителни резултати в периоди с ниска или отсъстваща активност на SARS-CoV-2, когато разпространението е ниско. Невярно отрицателни резултати от тестове са по-вероятни при високо разпространение на заболяването, причинявано от SARS-CoV-2.
Чувствителността на теста след първите пет дни от появата на симптомите намалява, в сравнение с изследването RT-PCR SARS- CoV-2.
Резултатите от бързия тест за COVID-19 антигени трябва да бъдат съпоставяни с клиничната картина, епидемиологичните данни и други налични данни, достъпни за лекаря, който извършва оценка на пациента.
Невярно отрицателен резултат е възможен, ако равнището на вирусни антигени в пробата е под границата за откриване на теста или ако пробата е неправилно взета или транспортирана; поради тази причина, отрицателният резултат от теста не елиминира вероятността от наличие на SARS-CoV-2 инфекция.
Отрицателните резултати от теста не отхвърлят наличие на друга вирусна или бактериална инфекция, различна от -SARS-CoV- 2.
Моноклоналните антитела може да не успеят да установят или да установят с по-ниска чувствителност SARS-CoV-2 вируси, които са преминали незначителни промени в аминокиселините в региона на целевия епитоп.
Ако извършвате изследване за трети лица, обърнете внимание на точното спазване на мерките за безопасност при работа, като напр. носенето на защитно облекло и ръкавици. Използваните тампони, тест-касети, епруветки за извличане на пробата и т.н. трябва да бъдат обеззаразени преди изхвърляне. Препоръчва се дезинфекция с пара под високо налягане.
Поддържайте чистота, замърсителите могат да се считат за потенциални източници на инфекция, като дейностите следва да бъдат извършвани в съответствие с лабораторните разпоредби за управление на безопасността.
Спазвайте местните нормативни разпоредби за третиране на химически отпадъци, заедно с препоръките и съдържанието на Информационния лист за безопасност, за да определите начина за безопасно третиране на отпадъците от продукта.
В опаковката от алуминиево фолио има десикант. Не го яжте.
Съхранение и стабилността
Съхранявайте комплекта при стайна температура, 2°C до 30°C, далеч от пряка слънчева светлина. Съдържанието на комплекта остава стабилно до датата на изтичане на срока на годност, указана на кутията. Да не се замразява.

Още за БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЗА КОРОНАВИРУС / COVID-19 КАСЕТА (ТАМПОН) * 1 REOPEN (CORONAVIRUS (COVID-19) RAPID TEST CASSETTE (SWAB) * 1 REOPEN), цена и информация от Framar.bg: https://apteka.framar.bg/30092967/%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-covid-19-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD-1-reopen

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЗА КОРОНАВИРУС / COVID-19 КАСЕТА (ТАМПОН) * 1 REOPEN“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *